Opening of MANU TANGI ATA

July 6th 2023

 

Koipa te kii, koipa te koo

Ngaa Manu Tangi Ata ki Puhinui

Ngaa manu kookiri

Ngaa manu korokii

Ngaa manu korihi

Taakiri mai te ata

Ka poo, ka ao, ka awatea

 

E koekoe, e ketekete, e kuukuu ana ngaa reo o mihi ki a koutou katoa i tae aa-tinana mai, aa-whakaaro mai, 

aa-wairua mai ki te whakatuuwheratanga me te hura ingoa o taa maatou whare ki Puhinui, aa Ko MANU TANGI ATA teenaa

 

Mei kore ake koutou hei rongohua tiketike maa maatou. Huurokuroku ana ngaa tangi aumihi o te aroha ki a koutou katoa