Miharo ngaa kaupapa

October 13th 2023

 

Te Pu-A-Nga Maara

Mahuru Maaori 

Mahia te Mahi 

 

Miharo ngaa kaupapa 

Waananga mo BLAKE Leadership Programme

Bushcrafts ki te taha o Craftlab NZ, Matua Om, tana tamahine me Auckland Parks

Mahi Tiaki Taiao ki Ihumaatao me Manurewa

 

Taiao Ora, Mauri Ora 

 

#MahuruMaaori

#TaiaoOraReoOra

#TaiaoOraMauriOra